01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Održana edukacija o odvajanju otpada

02
06
Održana edukacija o odvajanju otpada

Komunalac gostovao u Dječjem vrtiću Cvjetnjak

Djelatnici Komunalca posjetili su Dječji vrtić Cvjetnjak u objektu u Gajevoj ulici i održali predavanje o odvajanju otpada. 
 
Djeci je prikazana prezentacija, a na kraju predavanja razvrstavali su raznolik otpad u odgovarajuće spremnike (papir, plastika i metal, biootpad, staklo).
 
Vrtić su posjetili i djelatnici Komunalca s vozilom za podizanje kontejnera za otpad te su djeca imala priliku pogledati postupak podizanja kontejnera na kamion, a potom i ući u kabinu kamiona.
 
Podsjetimo, cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i educirati djecu o potrebi pravilnog odvajanja otpada u svrhu očuvanja prirode, kao i razvijanje navika odvojenog prikupljanja otpada već od vrtićke dobi.