01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Od danas novi raspored odvoza komunalnog otpada

02
10
Od danas novi raspored odvoza komunalnog otpada

Molimo korisnike da pogledaju nove termine odvoza i iznose spremnike na odvoz prema novom rasporedu

Počela je primjena novog rasporeda odvoza miješanog komunalnog otpada, biootpada, papira te plastike i metala na području grada Samobora. Novi raspored možete pogledati ovdje.
 
S obzirom na promjene u rasporedu odvoza, molimo korisnike da provjere nove termine odvoza i iznose spremnike na odvoz prema novom rasporedu.
 
Objavljeni raspored primjenjivat će se od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine.