01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Obavijest o završenim radovima

28
09
Obavijest o završenim radovima

Radovi u Ulici Jagodica završeni su 14. rujna, a nakon ljetne sanacije pješačke staze na križanju Obrtničke i Šmidhenove, 27. rujna postavljeni su prometni stupići.

Nakon završenih radova na izgradnji kanalizacije započelo je saniranje ceste u Ulici Jagodica koje je izveo samoborski Komunalac. Sanacija ceste sastojala se od iskopa postojećeg oštećenog i postavljanja novog asfalta u dužini 66 metara nakon čega su postavljene bankine.

Na pješačkoj stazi na križanju Šmidhenove i Obrtničke postavljeni fleksibilni prometni stupići visine 65 centimetara. S obzirom na to da je navedena pješačka staza ovog ljeta sanirana te je pješacima omogućeno nesmetano kretanje, postavljanjem 20 stupića onemogućeno je parkiranje i zaustavljanje vozila, a ujedno je i povećana sigurnost pješaka. Radove je također izveo samoborski Komunalac.