01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Novosti u reciklažnom dvorištu

03
02
Novosti u reciklažnom dvorištu

Za korištenje reciklažnog dvorišta bit će potreban barkod.

Svaki korisnik dužan je prilikom dolaska u reciklažno dvorište donijeti račun s barkodom, putem kojeg će se voditi evidencija korisnika reciklažnog dvorišta i količina predanog otpada, koju je Komunalac dužan voditi sukladno zakonskim odredbama.
 
Korisnici koji koriste aplikaciju moj-Otpad.info ili zaprimaju račune u elektroničkom obliku, barkod će moći pokazati na mobilnom uređaju.
 
Barkod će svakom korisniku biti dostavljen uz račune, čija podjela je u tijeku, a nalazi se u gornjem lijevom dijelu obrasca računa.
 
Primjena novog načina korištenja reciklažnog dvorišta počinje odmah po primitku barkoda.
 
Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati Službu gospodarenja otpadom na e-mail adresu otpad@komunalac-samobor.hr