01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Novi spremnici za staklo na zelenim otocima

25
06
Novi spremnici za staklo na zelenim otocima

U tijeku je postava 30 komada spremnika za staklo na zelene otoke na području Grada Samobora. Novi spremnici sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda te iz Proračuna Grada Samobora.

Grad Samobor prijavio se na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva su osigurana iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godina u visini od 85% te iz Proračuna Grada Samobora u visini od 15%.
 
Dotrajali spremnici za staklo s 15 lokacija bit će povućeni i zamijenjeni novim spremnicima, a preostalih 15 spremnika postavljeno je na nove lokacije na kojima dosad nije bilo spremnika za staklo. Nove lokacije su sljedeće:
 
1. Samoborski vrtovi, na početku naselja
2. Ulica kardinala Franje Kuharića
3. Ulica Ivana Gundulića
4. Ulica Ivice Sudnika
5. Ulica Većeslava Kolara
6. Ulica Ljudevita Gaja, kod kućnih brojeva 44 i 46
7. Ulica Ljudevita Gaja, kod FINE
8. Ulica Miroslava Krleže
9. Mlinska ulica, kod dječjeg vrtića
10. Ulica Adalberta Georgijevića
11. Centar za mlade Bunker
12. Mjesni odbor Bregana, Ulica Đure Basaričeka
13. Mjesni odbor Lug Samoborski, Ulica Josipa Kozarca
14. Mjesni odbor Pavučnjak
15. Mjesni odbor Petkov Breg