01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Novi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

04
06
Novi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Ukupno 11 000 komada spremnika zapremine 240 litara za papir i plastiku isporučeno je u Komunalac d.o.o.

Novi spremnici sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina u visini od 85% te iz Proračuna Grada Samobora u visini od 15%.

Spremnici će, po izvršenju prijenosa vlasništva, biti dodijeljeni korisnicima, koji će o početku podjele biti pravovremeno obaviješteni.