01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Novi šator za otpad na Trebežu

10
03
Novi šator za otpad na Trebežu

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. nabavilo je skladišni šator za potrebe privremenog odlaganja miješanog komunalnog otpada i drugih vrsta otpada na Trebežu.

Šator je veličine 450 četvornih metara, a spriječit će natapanje i raznošenje otpada vjetrom do odvoza na zbrinjavanje.
 
Uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Samobora, šator je nabavljen putem financijskog leasinga na 60 mjeseci. Vrijednost nabave je 56.774,34 eura s PDV-om.