01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Novi drvoredi u Bregani

21
10
Novi drvoredi u Bregani

Radnici Komunalca posadili su 80 novih stabala!

U Zagrebačkoj ulici u Bregani posađeno je 38 stabala tulipanovca i 28 stabala stupolikih ukrasnih trešnji, a 14 stabala posađeno je i kod spomenika u Ulici Đure Basaričeka u Bregani.