01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Nova usluga slanja računa u elektroničkom obliku

02
02
Nova usluga slanja računa u elektroničkom obliku

Komunalac uvodi uslugu slanja računa u elektroničkom obliku na e-mail adresu korisnika.

S ciljem zaštite okoliša i smanjenja potrošnje papira te jednostavnijeg načina slanja i prihvata računa za javnu uslugu prikupljanja otpada, komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, Komunalac uvodi uslugu slanja računa u elektroničkom obliku na e-mail adresu korisnika.
 
Korisnici koji žele zaprimati račune na e-mail adresu, a ne u papirnatom obliku na kućnu adresu, trebaju ispuniti i potpisati obrazac Suglasnosti za prihvat računa u elektroničkom obliku. Obrazac će svim korisnicima javne usluge biti dostavljen uz račune, koji će se dostavljati tijekom ovog mjeseca.
 
Suglasnost za prihvat računa u elektroničkom obliku možete preuzeti i ovdje.
 
Ispunjenu i potpisanu suglasnost potrebno je dostaviti na e-mail adresu naplata@komunalac-samobor.hr ili osobno na Info pult Komunalca.