01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Nova regulacija prometa u Langovoj ulici

30
10
Nova regulacija prometa u Langovoj ulici

Postavljena je nova vertikalna i horizontalna prometna signalizacija.

U cilju osiguravanja veće sigurnosti prometa na raskrižju Langove ulice, Ulice Grič i Samostanske ulice postavljena je nova horizontalna i vertikalna prometna signalizacija. 
 
Radove je izvelo trgovačko društvo Komunalac d.o.o.