01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Nova oprema za groblja

11
05
Nova oprema za groblja

Nabavljen je spremnik za odlaganje zemlje prilikom iskopa grobova.

Korištenjem spremnika za zemlju osigurat će se bolji uvjeti rada za radnike Službe groblja i povećati zaštita susjednih grobova na mjestu iskopa, a sve u svrhu unaprjeđenja usluge koju Komunalac d.o.o. pruža korisnicima.
 
Spremnik je montažni te će se koristiti na lokacijama na kojima postoje uvjeti za njegovu primjenu.