01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Nova digitalna usluga za zaprimanje i plaćanje računa bez naknade

21
12
Nova digitalna usluga za zaprimanje i plaćanje računa bez naknade

Uvedena besplatna mobilna aplikacija KEKS Pay Erste banke koju mogu koristiti klijenti svih banaka

S ciljem unaprjeđenja usluge, digitalizacije te stalne skrbi o zaštiti okoliša, Komunalac d.o.o. omogućio je korisnicima plaćanje računa putem besplatne Keks Pay mobilne aplikacije Erste banke, koju mogu koristiti klijenti svih banaka neovisno o tome žive li u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Time je korisnicima omogućeno da svoje račune za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i grobnu naknadu primaju digitalno u aplikaciju KEKS Pay te ih plaćaju trajno bez naknada i bez drugih troškova.

Dodatne pogodnosti za korisnike su trajna pohrana i mogućnost pregleda računa u aplikaciji te zaprimanje poruka koje podsjećaju korisnike na dospijeće plaćanja računa.

Za korištenje usluge plaćanja računa bez naknade potrebno je na mobitel instalirati besplatnu aplikaciju KEKS Pay, zatim odabrati opciju „KEKS Pay režije“ te u samo dva koraka Komunalcu poslati zahtjev za primanje uplatnica u aplikaciju. Po odobrenju zahtjeva od strane Komunalca , buduće uplatnice korisnici više neće primati na kućnu adresu, već ih u KEKS Pay primaju digitalno i u PDF formatu, a po želji i na e-mail.