01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Niz edukacija o odvajanju otpada za prvašiće

16
03
Niz edukacija o odvajanju otpada za prvašiće

Komunalac gostovao u Osnovnoj školi Bogumila Tonija

Djelatnici Komunalca i dalje provode edukacije o odvajanju otpada te su ovoga tjedna, u ponedjeljak 13.3. te u srijedu 15.3.2023. godine, ponovo posjetili Osnovnu školu Bogumila Tonija. Ovoga puta održano je pet predavanja za učenike prvih razreda.
 
Na kraju svakog predavanja djeca su sama razvrstavala raznolik otpad u odgovarajuće spremnike.
 
Podsjetimo, cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i educirati djecu o potrebi pravilnog odvajanja otpada u svrhu očuvanja prirode, kao i razvijanje navika odvojenog prikupljanja otpada od rane školske dobi.
 
Suradnjom u ovom projektu prenosimo poruku da svi imamo važnu ulogu u očuvanju okoliša i da možemo pomoći ako smanjimo količine otpada, ponovno upotrijebimo i odvajamo otpad, a recikliranjem otpada smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištima i štedimo prirodne resurse.