01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Niz edukacija o odvajanju otpada

11
05
Niz edukacija o odvajanju otpada

Komunalac gostovao u Dječjem vrtiću Grigor Vitez

Djelatnici Komunalca posjetili su Dječji vrtić Grigor Vitez u objektu u Perkovčevoj ulici i održali tri predavanja o odvajanju otpada za djecu iz ukupno osam odgojnih skupina.
 
Djeci je prikazana prezentacija o odvajanju otpada, a na kraju predavanja imali su priliku razvrstavati raznolik otpad u odgovarajuće spremnike (papir, plastika i metal, biootpad, staklo).
 
Podsjetimo, cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i educirati djecu o potrebi pravilnog odvajanja otpada u svrhu očuvanja prirode, kao i razvijanje navika odvojenog prikupljanja otpada već od vrtićke dobi.