01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Neodgovorno odložen građevinski otpad na groblju

05
03
Neodgovorno odložen građevinski otpad na groblju

Noćas je na groblju u Svetom Martinu pod Okićem nepoznati počinitelj, bez imalo poštovanja prema groblju kao mjestu počivališta naših pokojnika, odložio veće količine građevinskog otpada unutar groblja. 

Molimo građane da svoj otpad odlažu na primjeren način i poštuju groblje kao mjesto na kojem iskazujemo pijetet onima koji više nisu s nama. 

Građevinski otpad korisnici mogu odložiti u reciklažnom dvorištu kod sajmišta, a 
pravne osobe putem ovlaštenih sakupljača.