01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Nastavljaju se edukacije o odvajanju otpada

01
03
Nastavljaju se edukacije o odvajanju otpada

Komunalac gostovao u Osnovnoj školi Bogumila Tonija

Djelatnici Komunalca nastavljaju s održavanjem edukacija o odvajanju otpada te su u ponedjeljak 27.2.2023. godine posjetili Osnovnu školu Bogumila Tonija. Održana su četiri predavanja za učenike drugih razreda. Na kraju svakog predavanja djeca su sama razvrstavala raznolik otpad u odgovarajuće spremnike.
 
Podsjetimo, cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i educirati djecu o potrebi pravilnog odvajanja otpada u svrhu očuvanja prirode, kao i razvijanje navika odvojenog prikupljanja otpada od rane školske dobi.
 
Odvajanjem i recikliranjem otpada smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištima otpada i štedimo prirodne resurse!