01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Nastavak radova na uređenju sajmišta

22
02
Nastavak radova na uređenju sajmišta

U tijeku je nastavak uređenja sajmišta Samobor. Obnovljeni su štandovi na tržnom dijelu sajmišta, postavljeni su novi stupići i žardinjere na samom ulazu u sajmište kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje osobnih vozila, a sve dotrajale rampe zamijenjene su lančanim barijerama radi lakšeg rukovanja.

Dosad su uz sve navedeno obnovljeni stupovi i temelj ograde na ulazu u sajmište te ulazna vrata, prilazna rampa za utovar stoke i kućice za uginule životinje na stočnom sajmu. Obnovljen je i krov na javnom WC-u u kojem je postavljena nova rasvjeta i sanitarna oprema. U daljnjem planu je uređenje drvenih kućica kao i kompletne ograde oko sajmišta.

Zbog velikog opsega radova i omogućavanja neometanog rada sajmišta, radovi će se nastaviti izvoditi u nekoliko etapa.