01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Nastavak probnog projekta ugradnje otpadomjera

19
07
Nastavak probnog projekta ugradnje otpadomjera

Ugrađen je otpadomjer na polupodzemni spremnik od 5 m³ za miješani komunalni otpad u Ulici Matijaša Korvina.

Time Komunalac nastavlja s probnim projektom ugradnje i korištenja otpadomjera u Samoboru, u koji su od travnja ove godine uključene višestambene zgrade na dvije lokacije u gradu.
 
Podsjetimo, projekt uključuje ugradnju takozvanih otpadomjera na spremnike volumena 1100 litara, a sada i 5m³ za miješani komunalni otpad u višestambenim zgradama, putem kojih se evidentira količina odloženog otpada za svakog korisnika zasebno. Provođenjem ovog probnog projekta Komunalac će dobiti potrebne informacije za planiranje daljnjeg razvoja sustava gospodarenja otpadom.
 
Svim korisnicima koji su uključeni u probni projekt, zahvaljujemo na sudjelovanju i suradnji.