01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Nabavljen novi stroj za prešanje i baliranje otpada

09
11
Nabavljen novi stroj za prešanje i baliranje otpada

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. nabavilo je novi stroj za prešanje i baliranje otpada.

Stroj je nabavljen putem financijskog leasinga u postupku javne nabave te će se koristiti za prešanje i baliranje odvojeno prikupljenog kartona, papira, plastike i metala s područja Grada Samobora.
 
Riječ je o stroju snage do 60 tona, a započeo je s radom u petak 9. studenog 2018. godine.