01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Mobilno reciklažno dvorište kreće s radom

16
09
Mobilno reciklažno dvorište kreće s radom

Drugi ovogodišnji odvoz otpada iz mjesnih odbora putem mobilnog reciklažnog dvorišta počinje u ponedjeljak 19.9.2022. godine u Maloj i Velikoj Rakovici.

Do kraja mjeseca rujna mobilno reciklažno dvorište radit će svakog radnog dana od 15 do 20 sati i obilaziti mjesne odbore prema rasporedu kojeg možete pogledati u privitku.

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu odložiti manje količine onih vrsta odvojeno prikupljenog otpada koje mogu odlagati i u reciklažnom dvorištu kod sajmišta (papir, karton, plastična i metalna ambalaža, tekstil, baterije, akumulatori, boje, električna i elektronička oprema i drugo).
 
Mjesni odbori u kojima je odvoz bio planiran u razdoblju od 5.9. do 16.9.2022., a nije obavljen zbog odgode početka rada mobilnog reciklažnog dvorišta, imat će zamjenske termine odvoza nakon 30.9.2022. godine, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.
 
Podsjetimo, mobilno reciklažno dvorište obišlo je sve mjesne odbore u svibnju ove godine.