01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Mjere pomoći u razdoblju obustave rada

30
11
Mjere pomoći u razdoblju obustave rada

Zbog trenutne situacije s koronavirusom i provođenja protuepidemijskih mjera, a sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 27.11.2020. godine, t.d. Komunalac d.o.o., Samobor donijelo je sljedeće mjere pomoći, koje vrijede od 28.11.2020. godine:

1. Obustavlja se naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe za vrijeme obustave rada.
 
2. Obustavlja se naplata zakupa poslovnih prostora u zakupu t.d. Komunalac d.o.o. za sve zakupnike za vrijeme obustave rada.