01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Mjere pomoći u periodu obustave rada

20
03
Mjere pomoći u periodu obustave rada

Zbog trenutne situacije s koronavirusom i provođenja protuepidemijskih mjera, a sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, t.d. Komunalac d.o.o., Samobor donijelo je sljedeće mjere pomoći:

  1. Obustavlja se naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe za vrijeme obustave rada.
  2. Obustavlja se naplata zakupa poslovnih prostora u zakupu t.d. Komunalac d.o.o. za sve zakupnike za vrijeme obustave rada.