01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Kreće odvoz biootpada u zapadnom dijelu grada

15
04
Kreće odvoz biootpada u zapadnom dijelu grada

Trgovačko društvo Komunalac kreće s odvozom biootpada s kućnog praga u gradskim četvrtima Centar, Gornji Kraj – Hamor, Sveta Helena i Cvjetno naselje – Perivoj

U tim gradskim četvrtima, odvoz biootpada obavljat će se jedanput tjedno, svakog četvrtka, počevši od 7.5.2020. godine. Miješani komunalni otpad odvozit će se jedanput tjedno, ponedjeljkom.
 
Korisnicima u kućanstvima podijeljeni su spremnici za biootpad.
 
Višestambenim zgradama, koje koriste više od jednog kontejnera za miješani komunalni otpad, dio kontejnera bit će prenamijenjen i označen za biootpad, dok će višestambenim zgradama, koje koriste jedan kontejner za miješani komunalni otpad, biti dodijeljeni dodatni spremnici za biootpad.
 
U spremnik za biootpad dozvoljeno je odlagati kuhinjski otpad (ostatke od čišćenja voća i granje, otpalo lišće, pokošenu travu, zemlju iz lončanica) i ostali biootpad (piljevinu, koru drveta, papirnate maramice, pepeo drvenog ugljena).
 
U spremnik za biootpad NIJE DOZVOLJENO ODLAGATI ostatke kuhane hrane, ostatke životinjskog podrijetla (meso, ribu, kosti, kožu), mliječne proizvode, drvo koje je tretirano (lakom, impregnacijom, ljepilom), ulja i masti, cigarete, ambalažu, PLASTIČNE VREĆICE, opasan otpad, kao ni ostali otpad koji nije biorazgradiv.
 
Zbog sanitarno higijenskih razloga, molimo korisnike da biootpad u spremnik odlažu u papirnatim vrećicama ili biorazgradivim vrećicama, a nikako u plastičnim vrećicama.
 
Za lakši početak odvajanja, korisnicima dostavljamo besplatne uzorke biorazgradivih vrećica, a ubuduće će biorazgradive vrećice moći kupiti i na blagajni Komunalca. O početku prodaje biorazgradivih vrećica, korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.
 
Napominjemo da cijena javne usluge ostaje nepromijenjena.
 
Da podsjetimo, biootpad se u istočnom dijelu grada, odnosno u gradskim četvrtima Južno naselje, Podložnice, Giznik – Anindol i Kolodvorsko naselje – Sajmište odvozi petkom, a miješani komunalni otpad utorkom.