01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Košnja javnih površina

28
08
Košnja javnih površina

Uz sudjelovanje u uklanjanju šteta od nevremena djelatnici Komunalca nastavili su redovitu košnju javnih površina na području Grada Samobora.

Košnju obavljaju sve raspoložive ekipe i vanjski suradnici kako bi se sve planirano moglo odraditi u što kraćem vremenu.
Kako se bliži početak nove školske godine posebna pažnja posvećuje se košnji u blizini škola.