01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Komunalac stekao certifikat ISO 14001:2015

05
12
Komunalac stekao certifikat ISO 14001:2015

Sustav upravljanja okolišem prema međunarodnom certifikatu ISO 14001 implementiran je u poslovanje t.d. Komunalac d.o.o.

Trgovačko društvo Komunalac Samobor od 20. studenog ove godine nositelj je međunarodnog cetrifikata ISO 14001:2015. kojim se potvrđuje da je Komunalac uspostavio sustav upravljanja okolišem prema međunarodnim standardima. Nakon što je u travnju ove godine Komunalac stekao sve uvjete za certifikacijom sustava kvalitete ISO 9001:2015 u vrlo kratkom roku društvo je poslovanje podiglo na još veću razinu. Sustavom upravljanja okolišem Komunalac ne želi samo upravljati odgovornostima koje se tiču okoliša već na sustavan način pridonositi održivosti okoliša.

Certifikat se odnosi na odlaganje komunalnog otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, groblja i obavljanje pogrebnih usluga, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i tržnica te na upravljanje stambenim zgradama i na naplatu parkiranja, a sve to sukladno je sustavu upravljanja okolišem prema zahtjevima standarda ISO 14001, verzija 2015– potvrdili su certifikatori.

Ovaj međunarodni certifikat vrijedit će 3 godine uz redoviti godišnji nadzor ovlaštenih certifikatora, u ovom slučaju tvrtka DQS.

Službena predaja certifikata održana je 4. prosinca u 14,00 sati u prostorijama Komunalca, a direktoru Komunalca Ivici Karoglanu, certifikat su uručili predstavnici DQS-a direktor Darko Hibler i izvršna direktorica Katarina Dulibić.