01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Komunalac održao predavanje o odvojenom prikupljanju otpada u Gradskoj knjižnici Samobor

20
03
Komunalac održao predavanje o odvojenom prikupljanju otpada u Gradskoj knjižnici Samobor

Predavanje na temu odvojenog prikupljanja otpada pod nazivom Volim prirodu – Recikliraj održano je u organizaciji Gradske knjižnice Samobor učenicima trećih razreda Osnovne škole Samobor u utorak 20.3.2018. godine u 10.00 sati u Gradskoj knjižnici Samobor.

Učenicima je o vrstama otpada i načinu odlaganja otpada uz praktični dio razvrstavanja govorio predstavnik trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Tomislav Sabljo.
 
Nakon održanog predavanja, učenici su imali priliku samostalno razvrstavati otpad u odgovarajuće spremnike za papir, plastiku, staklo i metal te su im podijeljene olovke i prigodne brošure trgovačkog društva Komunalac d.o.o.