01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Komunalac nabavio novi Unimog U 423

22
01
Komunalac nabavio novi Unimog U 423

Komunalac je nabavio vozilo Unimog U 423 s priključcima ralicom i posipačem za potrebe zimske službe.

Novo vozilo koristit će za potrebe čišćenja nepristupačnih dijelova prometnica kao što su odvojci u Rudama i na Žumberku.

Riječ je o novom vozilu koje je, nakon provedenog postupka javnog nadmetanja, nabavljeno putem financijskog leasinga na 6 godina. Vrijednost nabave iznosi 1.377.959,53 kn bez PDV-a.

Vozilo Unimog nabavljeno je sukladno Planu nabave trgovačkog društva Komunalac, usvojenom od strane Nadzornog odbora i Skupštine društva.