01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Edukacija o odvajanju otpada za djecu iz vrtića

23
03
Edukacija o odvajanju otpada za djecu iz vrtića

Komunalac gostovao u Dječjem vrtiću Izvor

Djelatnici Komunalca posjetili su i Dječji vrtić Izvor u objektu u Ulici Gustava Krkleca u Samoboru i održali predavanje o odvajanju otpada za djecu iz dvije odgojne skupine.
 
Djeci je prikazana prezentacija o odvajanju otpada, u koju su se maksimalno uključili sa svojim pitanjima i komentarima, a na kraju predavanja imali su priliku razvrstavati raznolik otpad u odgovarajuće spremnike (papir, plastika i metal, biootpad, staklo).
 
Podsjetimo, cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i educirati djecu o potrebi pravilnog odvajanja otpada u svrhu očuvanja prirode, kao i razvijanje navika odvojenog prikupljanja otpada već od vrtićke dobi.