01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Edukacija o odvajanju otpada

13
03
Edukacija o odvajanju otpada

Komunalac gostovao u Dječjem vrtiću Izvor

Djelatnici Komunalca posjetili su i Dječji vrtić Izvor u objektu u Mlinskoj ulici i održali predavanje o odvajanju otpada za djecu iz dvije odgojne skupine. Na kraju predavanja djeca su sama razvrstavala raznolik otpad u odgovarajuće spremnike.
 
Podsjetimo, cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i educirati djecu o potrebi pravilnog odvajanja otpada u svrhu očuvanja prirode, kao i razvijanje navika odvojenog prikupljanja otpada već od vrtićke dobi.
 
Vrtić provodi program Eko škole, a suradnjom u ovom projektu prenosimo poruku da svi imamo važnu ulogu u očuvanju okoliša i da možemo pomoći ako smanjimo količine otpada, ponovno upotrijebimo i odvajamo otpad.
 
Odvajanjem i recikliranjem otpada smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištima otpada i štedimo prirodne resurse!