01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Dovršeno asfaltiranje u Otruševcu

09
11
Dovršeno asfaltiranje u Otruševcu

Asfaltiran je odvojak Mladina u dužini od 408 metara.

Radove na uređenju bankine te pripremne radove i radove na asfaltiranju izveo je Komunalac d.o.o.