01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Dovršeni radovi u Ulici Melinje u Rudama

09
03
Dovršeni radovi u Ulici Melinje u Rudama

Dovršeni su radovi na zacjevljenju korita potoka u Ulici Melinje u Rudama.

Radove je, zbog puknuća dijela bankine i kolnika, izvodio Komunalac d.o.o.
 
Postavljeno je 50 metara cijevi i osigurana stabilnost prometnice.