01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Dovršeni radovi u Ulici Baltin Jarek

16
01
Dovršeni radovi u Ulici Baltin Jarek

Dovršeni su radovi u Ulici Baltin Jarek te je prometnica u subotu 14.1.2023. godine puštena u promet.

Asfaltirano je ukupno 435 metara prometnice, a asfaltiranju su prethodili pripremni radovi koji su obuhvatili uklanjanje starog asfalta, zamjenu materijala, čišćenje cestovnih jaraka, orezivanje granja, izradu propusta i betoniranje uljevnih i izljevnih glava na propustima te uređenje bankina.
 
Pripremne radove i radove na uređenju bankina nakon asfaltiranja izveo je Komunalac d.o.o., dok je radove na asfaltiranju prometnice izveo Hvar d.o.o.