01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Dovršeni radovi u Kompareovoj ulici

19
07
Dovršeni radovi u Kompareovoj ulici

Asfaltiran je nogostup u duljini od 110 metara.

Pripremne radove i radove na asfaltiranju nogostupa izveo je Komunalac d.o.o.