01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Dan grada Samobora

18
10
Dan grada Samobora

Slavimo 777 godina grada Samobora

Svim Samoborkama i Samoborcima čestitamo Dan grada!