01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltirana Ulica Osišće u Otoku

20
04
Asfaltirana Ulica Osišće u Otoku

Dovršeni su radovi na asfaltiranju Ulice Osišće u Otoku

Asfaltirano je ukupno 180 m prometnice, a radove je izvelo trgovačko društvo Komunalac. U sklopu radova uređene su i bankine.