01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltirana Ulica Milke Trnine

30
08
Asfaltirana Ulica Milke Trnine

Još jedna dionica ljetnih radova na nerazvrstanim cestama ovog ponedjeljka privedena je kraju. Prije 3 tjedna radovi u Ulici Milke Trnine započeli su vađenjem starog betona, a završeni su asfaltiranjem 240 metara nove prometnice prema kojoj je sada pristup vozilima uvelike olakšan. Radove je izvelo trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Samobor.