01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltirana Ulica Eugena Kumičića

26
05
Asfaltirana Ulica Eugena Kumičića

Dovršeni su radovi na asfaltiranju Ulice Eugena Kumičića u Samoboru.

Po završetku radova na rekonstrukciji vodovoda, izvedeni su radovi iskopa oštećenog asfalta, pripreme i asfaltiranja ulice u dužini od 140 m.
Radove na iskopu, kao i pripremne radove pred asfaltiranje izveo je Komunalac d.o.o., dok je radove na asfaltiranju prometnice izvela tvrtka Hvar d.o.o.