01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltirana Ulica Bereč u Molvicama

23
03
Asfaltirana Ulica Bereč u Molvicama

Dovršeni su radovi na asfaltiranju Ulice Bereč u Molvicama.

Asfaltirano je 170 metara prometnice širine 6 metara.
 
Pripremne radove te radove na sanaciji rubnjaka i slivnika izveo je Komunalac d.o.o., dok je radove na asfaltiranju prometnice izvela tvrtka Hvar d.o.o.