01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltirana pješačka staza u Mlinskoj ulici

04
06
Asfaltirana pješačka staza u Mlinskoj ulici

Dovršeni su radovi na asfaltiranju pješačke staze od Mlinske ulice do mosta koji spaja Mlinsku ulicu sa Šetalištem uz mlinove.

Asfaltirano je ukupno 28 metara pješačke staze širine 2,5 metara te su uređene bankine. Prijelaz sada mogu koristiti i osobe s invaliditetom.

Radove je izvelo trgovačko društvo Komunalac d.o.o., a gradska četvrt Južno naselje sudjelovala je u procesu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i same realizacije.