01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltirana cesta u Kostanjevcu Podvrškom i nogostup u Gajevoj

03
10
Asfaltirana cesta u Kostanjevcu Podvrškom i nogostup u Gajevoj

Krajem prošlog tjedna završeni su radovi na dvije lokacije na području Grada Samobora.

Na prometnici u Kostanjevcu Podvrškom postojeći oštećeni asfalt zamijenjen je novim nosivim slojem debljine 6 centimetara. Radove je izveo Hvar d.o.o.
U Gajevoj ulici saniran je oštećeni asfalt na nogostupu pokraj Samostana časnih sestara Služavki Malog Isusa. Nakon iskopa, nogostup je asfaltiran u duljini od 70 metara, a radove koji su završili 28. rujna izveo je samoborski Komunalac.