01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltiran odvojak Vrančići u Medsavama

15
12
Asfaltiran odvojak Vrančići u Medsavama

Dovršeni su radovi na asfaltiranju odvojka Vrančići u Mjesnom odboru Medsave.

Asfaltirano je ukupno 200 metara prometnice.

Investitor radova je trgovačko društvo Komunalac d.o.o., koje je obavilo i pripremne radove, a radove na asfaltiranju izveo je podizvođač Hvar d.o.o.