01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Asfaltiran odvojak u Maloj Jazbini

04
02
Asfaltiran odvojak u Maloj Jazbini

Dovršeni su radovi na asfaltiranju odvojka u Maloj Jazbini.

Asfaltirano je ukupno 170 metara prometnice. Sve pripremne radove izvelo je trgovačko društvo Komunalac d.o.o., a radove na asfaltiranju Hvar d.o.o.