01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Aplikacija moj-Otpad.info

27
01
Aplikacija moj-Otpad.info

Komunalac uvodi mobilnu aplikaciju moj-Otpad.info

Putem aplikacije korisnici će imati mogućnost praćenja rasporeda odvoza otpada i zaprimanja obavijesti o odvozu na mobilne uređaje dan prije termina odvoza.
 
U aplikaciji su dostupne i informacije o osobnim podacima korisnika, obračunskom mjestu, kalendaru odvoza otpada, vrstama otpada koje davatelj usluge prikuplja putem javne usluge i reciklažnog dvorišta te o datumu i broju izvršenih primopredaja miješanog komunalnog otpada.
 
Jedinstvene kodove za ulaz u aplikaciju te upute za preuzimanje i korištenje aplikacije korisnici će zaprimiti uz račune početkom veljače.
 
Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati Službu gospodarenja otpadom na e-mail adresu otpad@komunalac-samobor.hr