01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

70 godina s vama!

09
12
70 godina s vama!

Komunalac obilježio 70. godišnjicu postojanja i rada

Proslava 70. godišnjice Komunalca održana je u petak 9.12.2022. godine u prostorijama Komunalca. Okupljenim radnicima obratili su se direktor Komunalca Renato Raguž, zamjenik gradonačelnice Grada Samobora Petar Burić i pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić čestitavši 70. obljetnicu rada.
 
Direktor Komunalca Renato Raguž naglasio je da su za uspjeh i dugovječnost društva zaslužni radnici te da je cilj profesionalizirati Komunalac i postaviti jasne temelje i kriterije za zapošljavanje te poboljšati uvjete rada i plaće. Osvrnuvši se na proteklih godinu dana, direktor je rekao da je godina bila teška te da će takva biti i sljedeća, no, optimističan je jer vidi potencijal zaposlenih i vjeruje da će zajedno ostvariti uspjeh.
 
U ime Grada Samobora, 70. rođendan Komunalcu čestitao je i puno uspjeha u daljnjem radu zaželio zamjenik gradonačelnice Petar Burić.
 
''U ovih 70. godina djelovanja pokazalo se da su najveća snaga Komunalca ljudi koji marljivo rade izvršavajući brojne zadatke. Sinergijom i zajedništvom siguran sam da možemo poboljšati trenutnu situaciju, a direktor je već započeo s određenim promjenama, koje podupiremo i vjerujemo da ćemo svi zajedno nastaviti graditi uspješnu priču''.
 
Pročelnik Zvonko Župančić podsjetio je da je pola svog radnog vijeka proveo u Komunalcu te ovu veliku godišnjicu čestita s posebnim zadovoljstvom i poštovanjem.
 
Punih 70 godina Komunalac je na usluzi građanima i brine da grad Samobor, u komunalnom pogledu, bude primjer drugim sredinama.
 
Još u davnoj povijesti Samobora uočena je potreba osnivanja komunalnih jedinica koje bi brinule o problemima i zajedničkim interesima građana. Rastom grada, kao i povećanjem broja stanovnika, a time i sve naglašenijim potrebama za pružanjem komunalnih usluga, 11. studenog 1952. godine osniva se Gradska komunalna ustanova, koja tijekom godina prerasta u Komunalac d.o.o. Jedini osnivač i stopostotni vlasnik društva je Grad Samobor.
 
Komunalac danas obavlja usluge održavanja nerazvrstanih cesta, groblja, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odvoza svih vrsta komunalnog otpada, brine o čistoći javnih površina, obavlja usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa pokojnika, usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, dimnjačarske poslove te upravlja stambenim zgradama.
 
Slaveći 70 godina postojanja i rada, želimo naglasiti da je naš trajni cilj biti na usluzi svim korisnicima naših usluga i pridonositi prepoznatljivosti lijepog nam Samobora.