01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Poziv građanima za prijavu štete

05
01
Poziv građanima za prijavu štete

Prijavite štete Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Samobora

Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju katastrofe na potresom pogođenom području (Klasa: 022-03/21-04/02; Urbroj: 50301-29/09-21-1) od 4. siječnja, Grad Samobor poziva oštećenike, fizičke i pravne osobe sa svog područja na čijoj je imovini 29. prosinca 2020. godine nastala šteta od potresa da istu prijave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Samobora u pisanom obliku do 20. siječnja 2021. godine.

Za prijavu štete na imovini potrebno je popuniti Obrazac EN-P, potpisati i poslati elektronskim putem na email: krunoslav.znika@samobor.hr, ili predati osobno na porti Grada Samobora u uredovno vrijeme, Trg Kralja Tomislava 5, Samobor ili putem pošte na adresu:

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA GRADA SAMOBORA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5
10430 Samobor

Napomena:

Ukoliko jedan vlasnik ima više objekata na kojima je nastala šteta, potrebno je ispuniti za svaki oštećeni objekt poseban obrazac!

Dokumenti za preuzimanje