01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
Termini ukopa

Danica Razum rođ. Kuharić

Ispraćaj će bit u UTORAK 16. 10. 2018. u 16,00 sati na groblju u Sv. Martinu.

15.10.2018.

Draga Tomašković rođ. Tomašković

Ispraćaj će bit u UTORAK, 16. 10. 2018. u 14,30 sati na groblju u Sv. Martinu.

14.10.2018.

Josip Krnić

Ispraćaj će bit u UTORAK 16. 10. 2018. u 12.30 na Gradskom groblju u Otruševcu.

14.10.2018.

Željko Plevko

Ispraćaj će bit u PONEDJELJAK 15. 10. 2018. u 15.00 na Gradskom groblju u Otruševcu.

13.10.2018.

Marica Iviček rođ. Mahović

Ispraćaj će bit u PETAK 12. 10. 2018. u 15.00 sati na groblju u Svetoj Nedelji.

11.10.2018.

Ljubica Ivšac-Garašić rođ. Požgaj

Ispraćaj će bit u ČETVRTAK 11. 10. 2018. u 14,30 sati na groblju u Sv. Martinu.

10.10.2018.

Zorica Hofer rođ. Vidaković

Ispraćaj će bit u PETAK 12. 10. 2018. u 12,30 sati na groblju u Rudama.

10.10.2018.

Prof. Dr. ANDRIJA GEORGIJEVIĆ

Pogreb će bit u PETAK 12.10.2018. u 14,30 na Gradskom groblju u Samoboru.

10.10.2018.

ANICA MRZAK rođ. SEČEN

Pogreb će biti u ČETVRTAK 11.10.2018. u 12,30 sati na Gradskom groblju u Samoboru.

09.10.2018.

Julika Turovec rođ. Matijaščić

Ispraćaj će biti u UTORAK 9. 10. 2018. u 12.30 sati na Gradskom groblju u Samoboru.

06.10.2018.

Magda Mataušić rođ. Čitarović

Ispraćaj će bit u UTORAK 9. 10. 2018. u 14.30 sati na Gradskom groblju u Samoboru.

06.10.2018.

Zlata Ilijevec rođ. Vojak

Ispraćaj će biti u PONEDJELJAK, 01. 10. 2018. godine u 14.30 sati na mjesnom groblju u Kotarima.

29.09.2018.

Valentin Zagoršćak

Ispraćaj će bit u PETAK 21. 9. 2018. u 14.30 na Gradskom groblju u Otruševcu.

20.09.2018.

Fanika Križetić rođ. Rešetar

Ispraćaj će bit u UTORAK 4. 9. 2018. u 12,30 sati na Gradskom groblju u Otruševcu.

03.09.2018.