01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
Termini ukopa

Emil Meštrović

Ispraćaj će biti u PETAK 23. 8. 2019. u 14 i 30 sati na Gradskom groblju u Otruševcu.

22.08.2019.

Željko Lucarić

Ispraćaj će biti u SRIJEDU, 21.08.2019. god. u 10,40 sati iz velike dvorane na Krematoriju.

20.08.2019.

Milica Štefanić rođ. Kuhar

Ispraćaj će biti u SRIJEDU 21.8.2019. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju u Samoboru.

20.08.2019.

Manda Banušić rođ. Majdandžić

Ispraćaj će biti u UTORAK 20. 08. 2019. u 13:00 sati na groblju u Otruševcu.

19.08.2019.

Nikola Dumić - Darko

Ispraćaj će biti u SRIJEDU 21. 8. 2019. u 12 i 30 sati na Gradskom groblju u Otruševcu.

19.08.2019.

Dragica Horvatić rođ. Cerovšek

Ispraćaj će biti u UTORAK, 20. 08. 2019. u 15:00 sati na groblju u Rudama.

17.08.2019.

Juro Tomašinec

Ispraćaj će biti u PONEDJALJAK, 19. 08. 2019. u 13:30 sati na groblju u Noršić Selu.

17.08.2019.

Dragutin Garašić

Pogreb će biti u PETAK, 16. 8. 2019. u 14,30 sati iz mrtvačnice na mjesnom groblju Sv. Martin pod Okićem.

13.08.2019.

Sven Cepak

Ispraćaj će bit u PETAK 21. 6. 2019. u 14.30 na Gradskom groblju u Otruševcu.

18.06.2019.