01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
Termini ukopa

Bara Lacković rođ. Kotarski

Ispraćaj će bit u UTORAK 19. 2. 2019. u 12.30 na Gradskom groblju u Samoboru.

18.02.2019.

Milan Filipić ( Mišo)

Ispraćaj će bit u UTORAK 19. 2. 2019. u 14.30 na Gradskom groblju u Otruševcu.

18.02.2019.

STJEPAN KATANICA

Pogreb će bit u SUBOTU 16.02.2019. u 14,00 na groblju u Dragonošu.

15.02.2019.

Mirjana Jukić rođ. Husta

Ispraćaj će bit u SUBOTU 16. 2. 2019. u 12.30 na Gradskom groblju u Samoboru.

14.02.2019.

Josip Kotarski

Ispraćaj će bit u PETAK 15. 2. 2019. u 12.30 na groblju u Sv. Martinu pod Okićem.

14.02.2019.

Danica Heraković rođ. Koletić

Ispraćaj će bit u PETAK 15. 2. 2019. u 15.00 na Gradskom groblju u Samoboru.

14.02.2019.

Marijana Dumić rođ. Jelenić

Ispraćaj će bit u ČETVRTAK 14. 2. 2019. u 14.30 na Gradskom groblju u Otruševcu.

13.02.2019.

MARIJA NOVAK rođ. ŠIKAC

Pogreb će biti u ČETVRTAK 14. 02. 2019. u 12,30 na Gradskom groblju u Samoboru.

12.02.2019.

Slavko Grdanjski

Ispraćaj će bit u UTORAK 12. 2. 2019. u 14.30 na Gradskom groblju u Otruševcu.

11.02.2019.

Zdravko Šinko

Ispraćaj će bit u UTORAK 12. 2. 2019. u 12.30 na Gradskom groblju u Samoboru.

11.02.2019.

Barica Mrakužić rođ. Brunović

Ispraćaj će bit u SRIJEDU 13. 2. 2019. u 14.30 na Gradskom groblju u Samoboru.

11.02.2019.

Anastazija Lehpamer rođ. Rubinić

Ispraćaj će bit u SRIJEDU 13. 2. 2019. u 12.30 na Gradskom groblju u Samoboru.

11.02.2019.

Vera Tuđan rođ. Klemenčić

Ispraćaj će bit u PONEDJELJAK 11. 2. 2019. u 14.30 na Gradskom groblju u Otruševcu.

09.02.2019.

Dragica Mučnjak rođ. Stanec

Ispraćaj će bit u PONEDJELJAK 11. 2. 2019. u 12.30 na Gradskom groblju u Samoboru.

09.02.2019.