01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Komunalne službe

Komunalne službe zajedničkim zalaganjem pružaju korisnicima kvalitetne, sigurne i ekološki prihvatljive usluge.

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti, trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora:

  • Održavanje čistoće
  • Odlaganje komunalnog otpada
  • Održavanje javnih površina
  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Javna rasvjeta
  • Tržnica na malo
  • Upravljanje gradskim parkiralištima i uklanjanje nepropisno parkiranih vozila
  • Upravljanje stambenim zgradama
  • Pružanje kolodvorskih usluga (autobusni kolodvor).

Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. povjereno je obavljanje djelatnosti Upravljanje stambenim zgradama na području Grada Svete Nedelje.