home službe o nama pitanja kontakt  
arhiva novosti
arhiva javne nabave
2016
2017

Pravo na pristup informacijama
PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Komunalac d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicama na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Ponovna uporaba informacijama znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. i to:

  1. - osobno u t.d. Komunalac d.o.o.
    radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
  2. - putem pošte na adresu Komunalac d.o.o.,
    Ulica 151. samoborske brigade HV 2, 10430 Samobor
  3. - putem elektroničke pošte na adresu
    ana-basic@komunalac-samobor.hr
  4. - faksom na broj 01/5554 333.
SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Službenica za informiranje je Ana Bašić, dipl. novinar, stručna suradnica za odnose s javnošću u Uredu direktora, telefon 01/5554 326, e-mail ana-basic@komunalac-samobor.hr .

NAKNADA TROŠKOVA

Komunalac d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

 

Download
  Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (PDF, 213 KB)
  Odluka-službenik za informiranje (PDF, 68 KB)
  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (DOC, 50 KB)
  Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije (DOC, 52 KB)
  Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija (DOC, 50 KB)
  Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (PDF, 212 KB)
  Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.pdf
(PDF, 736 KB)
  Godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu.pdf
(PDF, 736 KB)
  Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu.pdf
(PDF, 736 KB)
  Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.pdf
(PDF, 736 KB)
 
copyright © Komunalac Samobor d.o.o. naslovna   komunalne službe   o nama   pitanja   kontakt Studio Imago