home službe o nama pitanja kontakt  
URED DIREKTORA
OPĆE PRAVNO KADROVSKA SLUŽBA
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA
  Financijsko računovodstveni odjel
  Odjel naplate komunalnih usluga
  Odjel nabave
SLUŽBA RAZVOJA
SEKTOR 1
  Služba održavanja nerazvrstanih cesta
  Služba javne rasvjete
  Služba tržnice i sajmišta
  Služba parkirališta i pauka
SEKTOR 2
 

Služba održavanja javnih površina

 

Služba čistoće

  Služba održavanja groblja i obavljanja pogrebnih poslova
SEKTOR 3
  Služba autobusni kolodvor
  Služba održavanja vozila, malih strojeva i alata
  Služba održavanja objekata, tehničkog i informatičkog sustava
  Služba upravljanja stambenim zgradama
 
copyright © Komunalac Samobor d.o.o. naslovna   komunalne službe   o nama   pitanja   kontakt Studio Imago