home službe o nama pitanja kontakt  

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. je trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, Grad Samobor, za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora. Grad Samobor je jedini osnivač društva i stopostotni vlasnik, a društvo je svrstano, prema članku 16. Zakona o računovodstvu, u srednje velike poduzetnike.

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti, trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora:

 • Održavanje čistoće
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Javna rasvjeta
 • Tržnica na malo
 • Premještanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila te naplata parkiranja
 • Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
 • Upravljanje stambenim zgradama
 • Pružanje kolodvorskih usluga (autobusni kolodvor).

Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. povjereno je obavljanje sljedećih djelatnosti na području Grada Sveta Nedelja:

 • Upravljanje stambenim zgradama.
 
copyright © Komunalac Samobor d.o.o. naslovna   komunalne službe   o nama   pitanja   kontakt Studio Imago